Koopsubsidie

De Koopsubsidie is een gemeentelijke subsidie op de eerste hypotheek voor een starter op de woningmarkt. De Koopsubsidie is vergelijkbaar met een huursubsidie en de Eigenwoningbijdrage, maar dan bijgewerkt voor de woningmarkt anno 2015. Deze subsidieregeling is inkomensafhankelijk.

De Koopsubsidie werd in 2014 opnieuw geïntroduceerd door Stichting Koopsubsidie en aangeboden via de deelnemende gemeenten. Geïnteresserde beginnende huizenkopers, particuliere woningverkopers en gemeenten worden opgeroepen hun interesse in de Koopsubsidie te melden.

Aanleiding herinvoering Koopsubsidie

 • Toen

  De Eigenwoningbijdrage, welke in 2001 door de Rijksoverheid in het leven was geroepen, is een succesvolle stimuleringsregeling ter bevordering van het eigenwoningbezit.

  In 2007 is de betreffende Wet verruimd naar de Plus-versie, waarna de populariteit van de Eigenwoningbijdrage jaarlijks meer dan verdubbelde.

  Het gevolg was dat het landelijke budget voor de Eigenwoningbijdrage in 2010 versneld opraakte.

  Sindsdien is er niet meer bijgestort in de Eigenwoningbijdrage en is het subsidieplafond tot dusver steeds vastgesteld op €0,- (geen budget).

  Een reden waarom deze succesvolle regeling thans nog niet opnieuw leven is ingeblazen, is dat de Rijksoverheid de renteloze Starterslening in plaats van de Eigenwoningbijdrage is gaan steunen.

  Koopsubsidies en Startersleningen hebben namelijk ongeveer eenzelfde subsidieringseffect: zo'n 20% meer lenen zonder stijgende maandlasten.

 • Nu

  Anno 2015 zijn echter de omstandigheden op de woningmarkt dusdanig veranderd, dat twee initiatiefnemers uit de woningmarkt hebben besloten om de Koopsubsidie regeling in een verbeterde vorm te herintroduceren.

  Een vorm die beter bij deze tijd van gedaalde huizenprijzen, lage hypotheekrentes en een participatiemaatschappij passen.

Doelgroep Koopsubsidie 2015

 • Alleen startende huizenkopers

  Koopsubsidie 2015 kan uitsluitend door startende huizenkopers aangevraagd worden.

 • Alleen in deelnemende gemeenten

  Koopsubsidie 2015 is verkrijgbaar voor woningen in deelnemende gemeenten met een koopsom tussen een vast te stellen minimum en maximum bedrag. Als uitgangspunt wordt hierbij een ondergrens van €50.000 genomen en als bovengrens €175.000.

Werking Koopsubsidie 2015

De Koopsubsidie 2015 betreft een maandelijkse subsidie op de hypothecaire maandlasten, verstrekt door de gemeente, ter stimulering van de aankoop van een eerste woning in die gemeente. De Koopsubsidie 2015 wordt in principe toegewezen voor de hele looptijd van de hypotheek (30 jaar), maar op de 3-jaarlijkse hertoetsmomenten kan blijken dat de subsidie niet langer nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inkomensstijging. Kortom, Koopsubsidie 2015 subsidieert niet meer dan nodig is om de starter op een verantwoorde manier aan een eigen koophuis te helpen.

 • Opslag op maximale leencapaciteit

  De Koopsubsidie 2015 betreft een opslag van maximaal 3,5% op de maximale leencapaciteit van de starter. Voor de toetsing van de maximale leencapaciteit worden de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gehanteerd.

 • Niet meer financieren dan nodig

  De Koopsubsidie 2015 wordt beperkt tot het financieringsgat tussen deze maximale leencapaciteit en de benodigde woningfinanciering, voor zover er sprake van een tekort is. Dit bedrag wordt als Koopsubsidie contant gemaakt.

 • Driejaarstoets

  Het blijkt dat de meeste starters na 3 jaar voldoende in inkomen zijn gegroeid om de hypotheeklasten volledig op eigen inkomen te kunnen betalen. Daarom vindt er een driejaarstoets plaats, waarbij het inkomen van de starter opnieuw wordt getoetst ter bepaling van de hoogte de van Koopsubsidie voor de volgende periode van 3 jaar. Een inkomensdaling, bijvoorbeeld door scheiding of werkloosheid wordt niet gesubsidieerd.

 • Drempelbedrag Koopsubsidie

  Ter voorkoming dat de administratieve kosten de uitgekeerde subsidiebedragen te boven stijgen, geldt er een ondergrens van €1.000 aan netto contante waarde Koopsubsidie (circa €2,75 per maand).

 • Woningverkoper betaalt mee

  Bij de eerste toewijzing van de Koopsubsidie draagt de woningverkoper een bedrag van 1,0% (particulieren) tot 1,5% (woningcorporaties of projectontwikkelaars) op de aankoopsom bij. Op deze manier past de Koopsubsidie 2015 bij een participatiemaatschappij, waarbij de belanghebbenden bij woningverkoop hun eigen steentje bijdragen aan het vlottrekken van de woningmarkt.

 • Koopsubsidie niet overdraagbaar

  De Koopsubsidie 2015 vervalt bij verkoop van de woning en zodra de gerechtigde(n) niet meer op het betreffende adres ingeschreven staan. De Koopsubsidie kan ook niet overgedragen worden aan een ander op hetzelfde adres.

 • Maandelijkse storting Koopsubsidie

  De Koopsubsidie wordt maandelijks gestort op de bankrekening van de starter waar ook de hypotheeklasten worden geïncasseerd. Er wordt getracht vlak voor of omstreeks de incassodatum van de bank uit te keren.

Zijn er nog meer stimuleringsmaatregelen?

Ja er zijn nog meer stimuleringsmaatregelen namelijk:

Hoe kan ik mij het beste laten adviseren

Wij hebben al jaren financieel adviseurs in dienst die op de hoogte zijn van alle subsidie en stimuleringsmaatregelen die er voor u te krijgen zijn. Zij zorgen ervoor dat uw aankoop en financiering op de meest slimme manier wordt geregeld immers er zijn zeer grote voordelen te halen dus laat deze niet liggen. Het eerste orienterend gesprek is gratis dus doe er uw voordeel mee.

Vergelijken

%
  N.A.C.A. B.V. h.o.d.n. koopsubsidie.nl

Fascinatio Boulevard 1158, 2909VA Capelle aan den IJssel
Postbus 84033
3009CA Rotterdam

Tel: 088-6643858
Openingstijden: 09:00 t/m 17:00